هفت سین

Posted by barbod (ایران, Iran) on 28 March 2017 in Lifestyle & Culture.

نظرات و انتقادات دوستان استقبال میشه
ولی هیچ گونه مسئولیتی از بابت نظرات مدیریت این فتو بلاگ ندارد
با تشکر از تشریف فرمایی دوستان

Asus Transformer Pad TF300TG
1/20 second
F/2.2
ISO 100
4 mm

7sin
هفت
سین
نوروز
عید

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+