میدان شهرداری یک روز برفی

Posted by barbod (ایران, Iran) on 1 February 2014 in Cityscape & Urban.

مجسمه میزرا کوچک جنگلی در یک روز برفی
1392/11/12

نظرات و انتقادات دوستان استقبال میشه
ولی هیچ گونه مسئولیتی از بابت نظرات مدیریت این فتو بلاگ ندارد
با تشکر از تشریف فرمایی دوستان

Sony DSC-W35
1/320 second
F/5.2
ISO 100
19 mm

rasht
mustseeiran

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon